Варіанти,  19 грудня 2014892

Здолай свій Еверест

Транскордонний центр підтримки ринку праці

У рамках Європейської програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 завершено реалізацію парасолькового проекту "Транскордонний центр підтримки ринку праці".  

Проект реалізовувася фондом "Європейський центр зустрічей" з Любліна та громадською організацією "Західноукраїнський ресурсний центр" (ЗУРЦ) зі Львова і тривав він 11 місяців.

Результати проекту були нещодавно представлені на конференції у Львові. 

Проект об’єднував п’ять мікропроектів, загальною метою яких було надати професійну допомогу існуючим і потенційним учасникам ринку праці в їх професійному розвитку.

Перший мікропроект "Передача ноу-хау в області профорієнтації" реалізовувався польською НДО "Фундація Q" (Фундація виступила у ролі лідера) та українською НДО "Західноукраїнський ресурсний центр" і був скерований на спеціалістів з професійної орієнтації, які працюють з сільською молоддю на базі шкіл, закладів професійно-технічної освіти та центрів зайнятості.

У рамках проекту організовано ряд візитів з обміну досвідом для фахівців з України та Польщі, а також створено інтеграктивну гру "Оракул" для самовизначення молодих люде на ринку праці.

Цільовою аудиторією мікропроекту "Разом сильніші: підтримка молодих людей з сільських районів" була сільська молодь, а також спеціалісти, які опікуються професійним вибором цих молодих людей.

Його також виконували "Фундація Q" (тепер у ролі партнера) та ЗУРЦ.

Під час проекту відбулися обмінні поїздки, стажування та навчання на тематику професійного самовизначення молодих людей, які мешкають у сільських районах. Проект також долучився до наукових розробок теорії профорієнтації сільської молоді та створив тематичну електронну брошуру.

Учасниками наступного проекту "Компетенції молодді" стали студенти та викладачі закладів професійно-технічної освіти у Люблінському воєводстві (Польща) та Львівській області в Україні.

Його завдання полягало у формуванні компетенцій, які необхідні молодій особі для того, щоб впевнено себе почувати при входженні на ринок праці.

Четвертий мікропроект "Абетка (АБС) праці та навчання у Польщі" носив дослідницький характер. В його рамках вивчалися проблеми та потреби українців та білорусів, які планують навчатись чи вже навчаються в Польщі.

Результати дослідження було покладено в основу звіту та путівника для молоді з цих країн про те, як знайти роботу в Польщі.

Виконавцями проекту стали Західноукраїнський ресурсний центр зі Львова і Товариство "Карпатський єврорегіон" із Жешува.

П’ятий мікропроект, що носить назву "Усвідомлення студентів на ринку праці", надав підтримку особам-учасникам для розвитку їх компетенцій на ринку праці. Люблінське і Підкарпатське воєводства з боку Польщі, Львовська та Волинська області з боку України і, частково, білоруси приймали участу у проекті.

Білоруська сторона була е-учасником у електронному форматі, бо з різних причин вони не могли брати участь особисто. Однак, їхній голос був також дуже важливим і очікування, і вимоги ринку праці, і те, з якими проблемами зустрічаються молоді люди- пошукачі праці у Білорусі та інших партнерських країнах проекту.

"Найважливішим елементом проекту були люди, як з Польщі, так і з України, а також частково з Білорусі. Останні приймали участь в проекті за допомогою цифрових технологій", – розповідає керівник проекту з польської сторони Міхал Вуйчік.

Загалом, близько 490 осіб взяли участь у семінарах, навчаннях, зустрічах, котрі відбулись в рамках проекту.

Це були учні професійних та середніх навчальних закладів Любінського воєводства та Львівської області, студенти вищих навчальних закладів Підкарпатського воєводства і Волинської області, а також вчителі та шкільні психологи, тобто фахівці, які працюють з молоддю в школах та громадських організаціях, у Центрах зайнятості Польщі та України.

Також проект залучив до заходів і методистів, які готують молодь до входження на ринок праці.

Всі вони пройшли ряд навчань, здобули нові знання та навички, встановили нові важливі для себе професійні та особисті контакти. Важливо, що в учасників залишилися позитивні враження від спілкування і безпосередніх контактів.

Головний акцент в проекті було зроблено на заходи, які дали можливість молоді здобути важливі навички та знання, необхідні для того, щоб впевнено орієнтуватись та рухатись на європейському чи національному ринках праці.

Особлива увага в ньому приділена підтримці сільської молоді в питаннях планування кар'єри і власного розвитку.

Проект також був спрямований на підвищення компетентності в області профорієнтації вчителів, методистів, психологів, педагогів загальноосвітніх шкіл.

"Ми навчали нашу молодь долати стреси, працювати в групі; обирати предмети, які б вони хотіли вивчати в училищі. Вони розробляли власні сценарії зайнятості, розширяли свої вміння та навички, навчалися як просуватися на ринку праці. Експерти розробляли навчальні програми, книжки, брошури; проводили тренінги, щоб молодь могла знайти себе на ринку праці. В рамках проекту разом ми нібито ходили на найвищу гору світу Еверест", – згадує Міхал Вуйчік.

Родзинкою проекту стало сходження його учасників на найвищу вершину світу Еверест. Вони підкоряли її віртуально, за допомгою комп’ютерної он-лайн гри "Моя гора Еверест" (Moj Mont Everest).

У ході гри учасник має можливість вибирати складність траси: легку чи важку, і якщо учасник відповідає на запитання без помилок, він заходить на самий верх гори. Гра допомагає учасникам зорієнтуватись, яка професія їм більше підходить і до якої діяльності схильний даний гравець.

"Група польських та українських експертів напрацювала цікаві результати у вигляді конкретних продуктів, отож не треба було нічого вигадувати для того, щоб створити он-лайн гру "Моя гора Еверест".

Вона розрахована на молодих людей, які не знають, що їм далі робити в житті після закінчення базової середньої освіти. Вони вагаються між тим, щоб далі вчитись у вищих навчальних закладах або здобувати професійну технічну освіту, або ж працювати, – розповідає координатор проекту від ЗУРЦ п. Максим Філяк. – В цікавій формі на он-лайн платформі ця гра дає можливість їм усвідомити свій вибір, крок за кроком зрозуміти можливості своєї подальшої професійної та академічної реалізації".

Максим Філяк сподівається, що гра буде корисною не лише для учасників проекту, але й для інших молодих людей, вона зможе "розрухати" їх, дозволить краще замислитись над своїм майбутнім і, відповідно, серйозніше ставитись до вибору професії.

Створено дві версії гри – українську та польську, які адаптовані, відповідно, під українську та польську дійсності.

"Ринок праці з української сторони, охопленої проектом, стає все більш глобалізованим. Українській молоді потрібно зважати на прилеглі території партнерства, коли вони роблять свій професійний вибір", – переконаний Максим Філяк.

Наступна он-лайн гра, створена в рамках проекту, а саме "Оракул", орієнтована на молодих людей, які знаходяться в процесі обрання свого майбутнього, хочуть відкрити для себе свої сильні сторони, знають свої професійні навички, знайомі з системою освіти в Польщі та Україні і принципів, що регулюють ринок праці.

Гравці повинні дати відповіді на запитання, пов’язані з темами занять чи тренінгів, які вони відвідували в рамках проекту. За це вони отримують відповідні бали. Таким чином складається рейтинг учасника, на підставі якого він може оцінити свої можливості на успіх при виборі одного із сценаріїв свого майбутнього.

Результатом реалізації проекту також стало укладання брошури з рекомендаціями для профконсультантів, які працюють з молоддю з сільської місцевості Брошура доступна у електронній версії на компакт-диску, який розсилається до шкіл та Центрів зайнятості у Львівській області та учасників проекту з України, Польщі та Білорусі.

Матеріали брошури покликані надати допомогу профконсультантам у груповій роботі з молоддю в процесі підготовки їх до входження на ринок праці. І хоч в основу її покладено український досвід, однак рекомендації, що містяться в ній, можуть бути використані в роботі профконсультантів з інших країн.

Один з розділів брошури розповідає про шляхи розвитку підприємництва в Польщі. Адже автори переконані, що варто скеровувати молодь не лише на пошуки найманої роботи, але й до заняття власним бізнесом. "Сподіваємось, що таким чином можна справді активізувати молодь до зайнятості", – зазначає Максим Філяк.

Також були проведені планові уроки та інтерактивні вправи з формування соціальних навичок, особистих якостей та роботи в команді для учнів професійно-технічних училищ (видання і DVD).

Важливою частиною проекту стало масштабне дослідження мотивацій молодих людей з України до навчання в Польщі. Участь в ньому приймали як учні випускних класів українських шкіл, які планують вчити в Польщі, так і українські студенти, які там вже навчаються.

Висновки, отримані за результатами дослідження, говорять про те, що ринок праці в Польщі швидко змінюється і за рік-два набуде зовсім іншого характеру. Дослідження також дозволило укласти мультимедійний порадник "АВС: вчитися і працювати в Польщі", розрахований на учнівську молодь з Білорусі та України. В ньому детально розказано, яким чином можна продовжити навчання і знайти працю в Польщі.

У рамках проекту було розроблено пропозиції для 20 занять з формування в молоді компетенцій, якими вони повинні володіти для досягнення успіху на сучасному ринку праці.

В їх основу покладені результати анкетування та тестування, що були проведені серед учнів професійних шкіл Люблінського воєводства Польщі та міста Червоноград в Україні.

"Учні відповідали на питання відносно того, що саме їм потрібно і чого їм бракує у шкільному навчанні у контексті обрання їхнього власного майбутнього. Також вони виклали своє бачення щодо майбутніх працедавців, дали оцінку суспільних навичок та компетенції, які здобули в процесі навчання в середній школі: чи дають вони собі раду з комунікаціями, зі стресом, чи вміють працювати в групі або ж є індивідуалістами. Отримані відповіді були опрацьовані групою експертів, а сама історія досліджень та опитувань були покладені в основу сценаріїв занять, а також інформаційної брошури "Студенти на ринку праці» для студентів та випускників Польщі та України. В ній йдеться про те, як орієнтуватися на ринку праці, як написати хороше резюме та супровідний лист, підготуватися до співбесід і т.п.", – розповідає Міхал Вуйчік.

Керівник проекту п. Вуйчік наголосив, що серед важливих результатів проекту є й переконання в тому, що робота щодо інтеграції молоді в сучасний ринок праці потребує продовження.

"Ми обов’язково продовжимо співпрацю з українськими партнерами в цьому напрямку. Хотілось би, щоб наші розробки з формування компетенції молоді в майбутньому були адаптовані та використовувались також в освіті неформальними громадськими організаціями", – зазначив Міхал Вуйчік.

Тепер ви можете стежити за новинами Варіантів на Telegram-каналі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Коментарі читачів:
Додаткова інформація: