Новини

Політика

Львівобленерго

Львівобленерго

Львівобленерго стане приватним товариством

Вівторок, 11 квітня 2017, 12:16

Публічне акціонерне товариство "Львівобленерго" планують перетворити на приватне.

Питання про це буде розглянуто на загальних зборах акціонерів ПАТ "Львівобленерго", які відбудуться 13 квітня.

Порядок денний загальних зборів опубліковано на сайті ПАТ "Львівобленерго".  

"Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство "Львівобленерго" на Приватне акціонерне товариство "Львівобленерго", скорочене найменування Товариства з ПАТ "Львівобленерго" на ПрАТ "Львівобленерго", – йдеться у проекті рішення зборів, яке опубліковано там же.

У зв'язку з цим також зміняться назви усіх дочірніх підприємств "Львівобленерго".

Зазначимо, станом на сьогодні до цього переліку входять "Львівенергоком", "Львівенергоконсалтинг", "Львівенергорембуд" та "Львівенергософт".

Окрім цього, у документі вказано, що у 2016 році товаристо було збитковим: чистий збиток від фінансово-господарської діяльності у минулому році становить 94,449 млн грн.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис грн):

Найменування показника

Період

звітний     2016

попередній 2015

Усього активів 

3 680 221

3 860 314

Основні засоби 

3 249 179

3 318 189

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

39 688

31 349

Сумарна дебіторська заборгованість 

208 795

137 321

Грошові кошти та їх еквіваленти 

4 289

4 687

Нерозподілений прибуток 

(118 842)

(24 393)

Власний капітал 

3 025 365

3 112 843

Статутний капітал 

48 493

48 493

Довгострокові зобов'язання 

862

14 072

Поточні зобов'язання 

358 799

285 770

Чистий прибуток (збиток) 

(94 449)

(16 454)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

193 972 320

193 972 320

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

4 678

4 713

Нагадаємо, станом на сьогодні ПАТ "Львівобленерго" є однією із найбільших на Західній Україні енергопостачальних компаній, що здійснює передачу та постачання електричної енергії місцевими електромережами за регульованим тарифом споживачам міста Львова та Львівщини, а також забезпечує електроенергією 938 927 споживачів.

Компанію створили у 1995 році на базі Виробничого енергетичного об’єднання "Львівенерго". У 1998 році "Львівобленерго" стало відкритим акціонерним товариством, а у 2011 році його перейменували на публічне акціонерне товариство.

Головою правлiння ПАТ "Львівобленерго" є Володимир Матвіїшин.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.