Новини

ПАТ «ОКСІ БАНК»

Львівська ОДА

Визначений перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Львівська ОДА

Визначений перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Львівська ОДА

khlibnaschool2.ucoz.ua

Вівторок, 9 жовтня 2012, 11:39

Визначений перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Львівська ОДА

Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк затвердив перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Львівська ОДА.

Про це повідомлено на сайті Львівської ОДА. 

До інформації, якою розпоряджається Львівська ОДА, згідно зі Законом України «Про інформацію», належить:

правова інформація (Конституція України, закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України),

інформація про товар (протоколи тендерних закупівель робіт, товарів та послуг, інформація про планування здійснення процедури закупівель, річні плани державних закупівель),

статистична інформація (статистичні звіти та показники про стан в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя),

податкова інформація (інформація про доходи  та витрати (декларації) державних службовців та членів їх сімей, податкові розрахунки та звіти),

науково-технічна інформація (технічні завдання на розробку програмного забезпечення),

інформація довідково-енциклопедичного характеру (документовані відомості (листи),

соціологічна інформація (матеріали соціологічних досліджень),

інформація про стан довкілля,

          інші види, зокрема:

1. Загальна інформація про облдержадміністрацію:

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності.

1.2. Інформація про місцезнаходження, засоби зв’язку.

1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку в Львівській обласній державній адміністрації.

1.4. Інформація про загальні правила поведінки державного службовця.

1.5. Інформація про організаційну структуру та керівництво органу (прізвища,  імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівництва та посадових осіб структурних підрозділів Львівської обласної державної адміністрації та її апарату).

1.6. Положення про структурні підрозділи Львівської обласної державної адміністрації та її апарату.

1.7. Вакансії, порядок та умови проходження оголошених апаратом Львівської обласної державної адміністрації конкурсів на заміщення вакантних посад.

1.8. Перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Львівської обласної державної адміністрації.

2. Інформація про діяльність Львівської обласної державної адміністрації:

2.1. Регламент роботи обласної державної адміністрації.

2.2. Інструкція з діловодства у Львівській обласній державній адміністрації.

2.3. Плани роботи (річний, квартальні, місячні).

2.4. Звіти про виконання планів роботи.

2.5. Інформація про наради, конференції, семінари, засідання «круглих столів».

2.6. Інформація про діяльність  дорадчих органів, що створені Львівською обласною державною адміністрацією.

2.7. Інформація про  роботу Громадської ради.

2.8. Інформація про роботу Комісії з питань гуманітарної допомоги при Львівській обласній державній адміністрації.

2.9. Перелік розпоряджень голови Львівської обласної державної адміністрації.

2.10. Перелік доручень голови Львівської обласної державної адміністрації.

2.11. Перелік наказів по апарату Львівської обласної державної адміністрації.

2.12. Інформація про виконання органами місцевого самоврядування  делегованих повноважень органів виконавчої влади.

2.13. Щоквартальна інформація про документообіг в апараті.

3. Інформація про діяльність структурних підрозділів Львівської обласної державної адміністрації:

3.1. Інформація про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності.

3.2. Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку  та електронної пошти.

3.3. Прізвище, ім’я та по батькові працівників, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом.

3.4. Розклад роботи та графік прийому громадян.

3.5. Вакансії, порядок та умови проходження оголошених структурними підрозділами конкурсів на заміщення вакантних посад.

3.6. Плани роботи (річний, квартальні, місячні).

3.7. Нормативно-правові акти, прийняті структурними підрозділами.

3.8. Звітна та статистична інформація стосовно основної діяльності.

3.9. Звітна та статистична інформація стосовно виконання державних, обласних, регіональних програм.

3.10. Накази про проведення заходів за напрямками діяльності.

3.11. Інформація про роботу колегій.

3.12. Протоколи, звіти стосовно засідань комісій, експертних груп, дорадчих рад.

3.13. Щорічна статистична звітність за результатми проведених моніторингів.

3.14. Листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, народними депутатами України, депутатами обласної, міських та селищних рад, підприємствами, установами організаціями, громадянами.

4. Інформація про роботу колегії Львівської обласної державної адміністрації

4.1. Порядки денні засідань колегії.

4.2. Проекти розпорядчих документів, що розглядаються на засіданні колегії.

4.3. Довідковий матеріал.

4.4. Протоколи колегій.

5. Проекти річних Програм соціально-економічного та культурного розвитку області.

6. Інформація з питань стратегічного розвитку, соціально-економічних програм, регіональної політики та моніторингу.

7. Інформація з питань регуляторної  політики:

7.1. Нормативно-правові акти щодо регуляторної політики.

7.2. Оприлюднення проектів регуляторних актів.

7.3. План підготовки проектів регуляторних актів та план відстеження їх результативності.

8. Інформація про доступ до публічної інформації.

8.1. Форми запитів на інформацію.

8.2. Порядок подання запитів на публічну інформацію.

8.3 Фактичні витрати на копіювання та друк запитуваних документів.

8.4. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

8.5. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

9. Інформація у сфері фінансів:

9.1. Затвердження показників місцевих бюджетів, що входять до консолідованого бюджету області, у тому числі з мережі, штатів і контингентів.

9.2. Дані щодо затвердження та внесення змін до річного і помісячного розпису обласного бюджету за доходами і видатками за загальним і спеціальним фондами.

9.3. Дані про фінансування видатків з обласного бюджету.

10. Інформація з питань економіки капітального будівництва:

10.1. Про стан фінансування та освоєння у Львівській області коштів державного фонду регіонального розвитку.

10.2. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

10.3. Бюджет розвитку обласного бюджету.

11. Інформація щодо здійснення заходів, спрямованих на енергозбереження у бюджетній сфері та серед населення області.

12. Інформація з питань  соціального захисту населення:

12.1. Щодо кількості осіб, внесених у Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків.

12.2. Щодо кількості громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС.

12.3. Щодо кількості осіб, які одержують державні соціальні допомоги.

12.4. Щодо кількості осіб, які перебувають на обслуговуванні в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та проживають в інтернатних установах області.

12.5. Щодо кількості осіб, які перебувають на обліку для забезпечення спеціальним автотранспортом.

12.6. Щодо кількості осіб, які забезпечуються санаторно-курортними путівками.

12.7. Щодо кількості осіб, які забезпечуються технічними засобами реабілітації. 

13. Інформація з питань Євро-2012, містобудування та будівництва:

13.1. Реалізація соціальних ініціатив Президента України «Доступне житло» та проекту «Олімпійська надія-2022».

13.2. Реалізація державної політики у сфері регіонального розвитку, містобудування та будівництва.

13.3. Реалізація інфраструктурних проектів на території області.

13.4. Виділення земельних ділянок для містобудівних потреб.

14. Інформація з питань агропромислового розвитку:

14.1. Про готовність технічних засобів до сезону сільськогосподарських робіт та забезпеченість сільськогосподарських підприємств паливом.

14.2. Інформація про виплату орендної плати за земельні та майнові паї.

15.Інформація з питань охорони здоров’я:

15.1. Загальні питання надання медичної допомоги в області (медична допомога дітям і матерям, дорослому населенню, ветеранам, інвалідам, учасникам ВВВ та інших воєн, чорнобильської катастрофи, забезпеченість медикаментами та ін.).

15.2. Інформаційні повідомлення щодо подій у медичному житті та присвячені пам'ятним датам, затвердженим Всесвітньою організацією охорони здоров'я .

15.3. Відповіді на запитання мешканців області, що надходять на портал головного управління охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації.

16. Інформація з питань внутрішньої політики, преси та інформації:

16.1. Інформація про видавництва, поліграфічні підприємства Львівської області, які внесені до Державного реєстру.

16.2. Нормативно-правова інформація щодо проведення консультацій з громадськістю.

16.3. Звіти щодо проведення консультацій з громадськістю.

17. Інформація з питань туристичної діяльності:

17.1. Перелік суб’єктів туристичної та санаторно-курортної діяльності області.

17.2. Перелік туристичних маршрутів Львівської області.

17.3. Реєстр  фахівців туристичного супроводу Львівської області.

17.4. Перелік туристично-інформаційних центрів, туристичних громадських організацій, асоціацій Львівської області.

17.5. Перелік дипломатичних установ та представництв акредитованих у м.Львові.

18. Реєстр пам’яток культурної спадщини, які знаходяться на території Львівської області.

19. Інформація з питань сім’ї та молоді:

19.1. Інформація про скерування груп дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок у літні дитячі табори.

20. Інформація про надання адміністративних послуг, що надаються Львівською обласною державною  адміністрацією.

20.1. Форми і зразки документів, необхідних для надання адміністративних послуг та правила їх оформлення.

21. Інформація про розгляд звернень громадян в Львівській обласній державній адміністрації:

21.1. Порядок  проведення особистого  прийому громадян.

21.2. Графік проведення особистого прийому громадян керівництвом Львівської обласної державної адміністрації.

21.3. Графік виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Львівської обласної державної адміністрації.

21.4. Графік телефонних «гарячих ліній».

21.5. Друкована форма реєстраційно-контрольної картки для звернення громадян.

21.6. Аналітично-звітна інформація щодо стану та наслідків розгляду звернень та особистого прийому громадян у Львівській обласній державній адміністрації.

21.7. Статистична інформація по зверненнях Героїв Радянського Союзу.

21.8. Статистична інформація по зверненнях Героїв України.

21.9. Статистична інформація по зверненнях Героїв праці.

21.10. Статистична інформація по зверненнях інвалідів Великої Вітчизняної війни.

22. Інформаційно-довідкові документи, надіслані до відома.

23. Угоди про співпрацю.

24. Інформація про закупівлю робіт, товарів та послуг.

25. Архівні справи постійного, тривалого та тимчасового зберігання (зведені описи справ).

26. Інформація про перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Тепер ви можете стежити за новинами Варіантів на Telegram-каналі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.