Зміст статті

1 червня 2022Софія Боженко

Мар'яна Кричковська про діяльність Львівської облради в умовах воєнного стану

Розмова з начальником відділу правового аналізу та моніторингу інвестиційної діяльності Львівської облради Мар'яною Кричковською.

Начальник відділу правового аналізу та моніторингу інвестиційної діяльності Львівської облради Мар'яна Кричковська про діяльність Львівської облради в умовах воєнного стану.

У чому ви, як юрист, бачити ризики практичного застосування закону "Про правовий режим воєнного стану", який набув чинності 20 травня?

Перший ризик, який був, і який вже проговорили, це невизначеність повноважень обласних та районних рад.

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування надав офіційне роз'яснення щодо того, у яких випадках повноваження обласних та районних рад в Україні переходять до відповідних військових адміністрацій, а саме: "обласна військова адміністрація може виконувати повноваження відповідної обласної лише при настанні необхідних правових підстав, а саме: у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного центру області або у разі прийняття Верховною Радою України за поданням Президента України відповідного рішення".

Насправді ж роз'яснення комітету, як й експерті коментарі, не мають жодної юридичної сили, адже прерогатива тлумачення законів належить виключно Верховному Суду України.

Частина 3 статті 10 закону "Про правовий режим воєнного стану", про яку всі так довго сварилися й не могли визначити як її трактувати, є доволі однозначною: районні та обласні ради на неокупованих територіях зберігають свої повноваження та продовжують здійснювати їх в умовах воєнного стану. Тобто норма частини 3 статті 10 поширюватиметься на ті відносини, які виникнуть після набрання законом чинності, після 20 травня.

Якби обласну військову адміністрацію утворили сьогодні, а не 24 лютого, то це була б вже зовсім інша історія, і обласні ради в такому випадку повноважень вже не мали. Але оскільки обласні військові адміністрації вже працюють, то й обласні ради залишаються зі своїми повноваженнями та працюють так, як і завжди працювали.

Цей висновок підкріплено змістом статті 15 цього закону. У ній йдеться про те, що військові адміністрації здійснюють повноваження, що належать до їхньої компетенції цим законом, а в частині 3 цієї статті перераховують ці повноваження, і вони повторюють повноваженнями державних адміністрацій. Тому обласні ради в умовах воєнного стану наділені всіма без винятку повноваженнями, які здійснювали й до його введення в Україні.

Мар'яна Кричковська (фото: Фб М. Кричковської)

То районним та обласним радам повернули також й повноваження щодо їхніх бюджетів, які перед тим були передані в повноваження воєнних адміністрацій?

Закон "Про правовий режим воєнного стану" повернув районним і обласним радам всі повноваження разом з повноваженнями про бюджет. А ризик, який власне виникає, пов'язаний знову ж таки зі статтею 15 цього закону, яка поміж іншого врегульовує питання складання та затвердження обласних бюджетів. До набуття законом чинності, тобто до 20 травня, механізм реалізації бюджетних питань прописали в постанові Кабінету Міністрів від 11 березня "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану".

Ця постанова посилалася на статтю 15 закону "Про правовий режим воєнного стану", але в редакції, що існувала станом на 11 березня. У чинному законі в цю статтю внесли зміни. Тому нині постанова Кабміну повністю суперечить нормі чинного закону, а саме частині 3 статті 15.

Законодавець переформатував повноваження обласних військових адміністрацій. Якщо до прийняття останньої редакції закону, що набрала чинності 20 травня, обласні військові адміністрації мали повноваження вносити зміни в обласний та районний бюджети, перекидати кошти між статтями, приймати, затверджувати й змінювати програми, показники виконання бюджету, то сьогодні їх позбавили таких повноважень. У законі чітко прописали повноваження військових адміністрацій, а також норму, коли їм передаються повноваження обласних і районних рад, про що вже йшлося раніше.

Частина 4 статті 15 закону також чітко визначає функції начальника військової адміністрації. Це забезпечення додержання Конституції та виконання законів України, організація й керівництво роботою воєнної адміністрації, призначення чи звільнення її працівників, він є розпорядником бюджетних коштів,  а також виконує представницькі функції. Це загальні повноваження, які б він міг здійснювати й відповідно до  закону Про облдержадміністрації. Тобто на практиці постанову Кабміну можна просто не застосовувати.

Якщо ж начальник воєнної адміністрації після 20 травня продовжує видавати накази в питаннях планування чи змін до обласного та районного бюджетів, згідно з законом Про воєнний стан, то він не несе відповідальності за порушення. Така особливість державного управління в період воєнного стану.

Як практично можна врегулювати всі ці питання?

Все потрібно привести в правильне, логічне і, основне, правове поле. Районні та обласні ради, як й місцеві ради всіх інших рівнів, є тими представницькими органами влади, які максимально сприяють розв'язанню безпекових питань, вони є партнерами воєнних адміністрацій в питаннях захисту держави, а головне, що саме органи місцевого самоврядування є потужним інструментом мобілізації громадськості задля досягнення перемоги.

Бюджетні питання мають бути врегульовані на сесіях обласних і районних рад. Депутатів потрібно поінформувати щодо змін, які внесли у програми та бюджетні показники, щоб вони мали від чого відштовхнутися в подальшій роботі. Після цього продовжується робота у звичному форматі, коли депутати залучаються до ухвалення стратегічних рішень і програм, а військові адміністрації виконують свої функції в частині повноважень, які їм делегували органи місцевої влади.

Коли потрібно провести чергову сесію Львівської обласної ради?

Згідно зі законом сесія скликається у разі потреби, але не менше одного разу на квартал. Як такого визначення терміну "квартал" у законі Про місцеве самоврядування немає. У ньому є лише загальне формулювання. Трактування цього терміну можна знайти в законі, коли мова йде про фінансові документи. Це єдине визначення, коли у нормативному полі міститься ось ця розбивка на квартали: січень-лютий-березень – перший квартал, квітень-травень-червень – другий квартал тощо.

Львівська обласна рада проводила крайню сесію у лютому, тобто у першому кварталі. Зараз в неї є час, майже 30 днів до кінця червня, щоб провести пленарне засідання у другому кварталі, як цього й вимагає закон. Закон Про правовий режим воєнного стану передбачає, що у районі або області військові адміністрації утворюються у тому випадку, якщо сесії не скликали у строки, що встановлює закон про місцеве самоврядування.

Автор: Софія Боженко

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.