Редакційна політика

Редакційна політика

Про інформаційну агенцію

Інформаційна агенція ВАРІАНТИ (далі – ІА; ІА ВАРІАНТИ) є інформаційною платформою для розміщення та поширення інформації на різну тематику (економіка, політика, соціальні та правові питання тощо).

ІА Варіанти – це регіональне інформаційне агентство, яке функціонує з 2012 року, і є надійним альтернативним джерелом інформації для львів’ян і мешканців Львівської області. ІА працює згідно зі стандартами журналістики. В основі концепції ІА покладено ідеї глокалізму, тобто важливості того, що відбувається в житті нашого регіону. Саме з позицій інтересу регіону ІА ВАРІАНТИ підходять до подій, які відбуваються в інших куточках України і світу, оскільки є важливими для життя мешканців Львівщини.

Варіанти не є масовим виданням, на читач – це критично мислячі люди, яким не байдужі події на Львівщині і які переживають за її розвиток і майбутнє.

У ІА Варіанти можуть стажуватися студенти – журналісти та інші особи, в тому числі студенти-політологи, студенти-економісти тощо.

ІА діє на базі веб-сайту https://varianty.lviv.ua

Веб-сайт https://varianty.lviv.ua/ є сукупністю даних, електронної (цифрової) інформації, яка пов’язана між собою і структурована у межах вказаного веб-сайту, доступ до якої здійснюється через мережі Інтернет будь-якою особою з будь-якого місця/

Веб-сайт https://varianty.lviv.ua/ - це онлайн газета новин Львова, яка пропонує власний погляд на львівські новини та новини Львівщини. Веб-сайт може містити інформацію про події, які відбуваються в Україні і світі.

ІА включає в себе всіх авторів інформаційних матеріалів, які розміщуються на веб-сайті https://varianty.lviv.ua/. Авторами є журналісти, активісти, фрілансери, експерти, редактори, інші особи, які своєю творчою працею створюють інформаційні матеріали та мають право розміщувати ці інформаційні матеріали, повідомлення на веб-сайті.

ІА може створити редакцію, яка здійснюватиме координаційні функції щодо діяльності ІА. Редакція не набуває статусу юридичної особи, а діє в межах цієї редакційної політики. Функції редакції може виконувати редактор.

ІА поширює інформаційні матеріали. Інформаційні матеріали (інформація) – це інформація (відповідно до тематики, яка вказана у ці Редакційній політиці), що поширюється ІА з метою її доведення до необмеженого кола осіб.

Журналісти ІА наділяються усіма правами журналіста, які надані та гарантовані їм законом, зокрема, журналіст має право:

  • на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання інформації;
  • не розкривати джерело інформації або інформацію, яка дозволяє встановити джерела інформації, крім випадків, коли його зобов'язано до цього рішенням суду на основі закону; за необхідності переконатися у достовірності цієї інформації на вимогу редактора така інформація повинна бути надана на умовах збереження в таємниці джерела такої інформації;
  • поширювати підготовлені ним матеріали (фонограми, відеозаписи, письмові тексти тощо) за власним підписом (авторством) або під умовним ім'ям (псевдонімом);
  • на збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком випадків, коли ці таємниці обнародуються відповідно до закону;
  • інші права, передбачені законом.

Журналісти ІА несуть обов'язки журналіста, передбачені законом, зокрема, дотримуватися правил редакційної політики, подавати для публікації об’єктивну і достовірну інформацію тощо.

Збір та поширення інформації

Інформація, яка збирається ІА, поширюється ІА, не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

Журналісти (автори інформаційних матеріалів) мають право на свободу слова і вільне вираження своїх поглядів і переконань. Це право їм гарантуються Конституцією України і законом. Журналісти ІА можуть вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати та поширювати будь-яку інформацію, крім випадків, визначених законом, коли обмеження цього права необхідно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Зокрема, не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.

ІА не поширює інформацію, яка може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Для розміщення інформації на веб-сайті автори можуть мати особистий кабінет (за умови створення такої технічної можливості редакцією).

Передрук (інше перепоширення інформаційних матеріалів) третіми особами на інших веб-сайтах, в тому числі у соціальних мережах, дозволяється за наявності активного посилання на першоджерело та вказівки імені автора та назви ІА ВАРІАНТИ. Невиконання цих вимог трактується ІА як порушення авторських прав та зумовлює застосування до порушника передбачених законом способів захисту.

ІА забезпечує можливість надання послуг зацікавленим особам у висвітленні певної події, новини тощо. ІА може на замовлення третіх осіб підготувати прес-реліз, статтю, інтерв’ю, фото- або відео-репортаж, здійснити дрон-зйомку, створити проморолик або рекламний ролик тощо. Ціна за такі послуги вказана ІА на веб-сайті або визначається за домовленістю сторін. Вказані послуги надаються на засадах (принципах) збору та поширення інформації відповідно до цієї редакційної політики.

Інформація, поширена ІА на веб-сайті, може також поширюватися у соціальних мережах на сторінках ІА, інформаційних месенджерах, належних ІА. Відеоматеріали можуть бути розміщені на Youtube каналі ІА.

Журналісти готують інформаційні матеріали в форматі новин, довгих текстів (репортажі, інтерв’ю, мультимедійні історії) або в іншому форматі.

ІА Варіанти з повагою ставляться до свого читача, прагнуть, щоб всі інформаційні продукти, які виготовляються нами, були йому зрозумілі, доступні й приємні до читання. Щоб виконати ці вимоги і досягнути поставлених цілей в редакції строго дотримуються класичної методики написання журналістських новин (коротких репортажів) та етичних стандартів журналістської роботи. ІА не консерватори, ІА уважно слідкує за новинами та тенденціями і розвитком цифрових технологій. ІА допускає творчій підхід до заголовків новин та інших інформаційних матеріалів.

У випадках, передбачених законом, споживачі інформації, читачі (інші особи) мають право на спростування інформації/відомостей, що не відповідають дійсності або принижують їх честь та гідність. Якщо ІА не має доказів того, що опубліковані відомості відповідають дійсності, вона зобов’язана на вимогу заявника опублікувати їх спростування у порядку, передбаченому законом.

Взаємодія ІА та авторів

Перелік працівників (за наймом чи за договором цивільно-правового характеру) редакції, а також контакти редакції вказані у відповідній рубриці на сайті ІА – Контакти. Інформація про ІА Варіанти розміщена у Вікіпедії і в пошуку Google.

Редакційний портфель формується за пропозицією всіх членів редакції з врахуванням переліку актуальних подій, що відбуваються у Львові і на Львівщині.

Журналісти редакції повинні мати навички написання новин, репортажів, вітається спеціалізація на окремих темах. Якщо журналісти не володіють такими навичками, редакція здійснює навчання працівників, в тому числі скеровує їх на тренінги, семінари тощо.

ІА Варіанти не мають обмежень в тематиці матеріалів, натомість є певні критерії їхнього відбору для попадання в стрічку новин відповідно до журналістських стандартів.

Журналісти Варіантів самостійні в написанні новин і довгих форм текстів. З редактором слід узгодити лише тему інформаційних матеріалів. Редактори надають поради і консультують журналістів в роботі над матеріалом на всіх етапах його підготовки. Редактор затверджує текст перед публікацією, пояснюючи автору зауваги і правки.

Дедлайн подачі матеріалу визначається відповідно до ситуації. Для новин обов’язковою є вимога оперативності. Про подію можна писати до того часу, поки вона впливає на рішення читача. Для довгих текстів термін здачі обумовлюється з автором в залежності від складності теми, наявності спікерів, відповідей на офіційні запити, погодження тощо.

Розмір як новин, так і великих текстів обмежується умовно. Редакція вітає вміння авторів писати змістовно і лаконічно, але за потреби текст може мати і більший обсяг.

Заголовки новин і довгих форм пропонує журналіст, але затверджує редактор (редакція). Редактор має право змінити заголовок в новинах без погодження з автором.

Редагування новин здійснює випусковий редактор. В залежності від ситуації, редактор може відправити новину на доопрацювання автору або внести зміни самостійно. Самостійно зміни вносяться переважно в процесі виготовлення новин, вони можуть стосуватись граматики, стилістики, оформлення новини. Якщо у редактори виникають сумніви стосовно змісту новини, цитат, то такі питання вирішуються в процесі спілкування з автором новини.

Редагування текстів довгих форм здійснює редактор Варіантів. Якщо у редактора виникають питання і зауваги, текст відправляється автору на доопрацювання. Всі суттєві зміни в текст, які можуть призвести до зміни змістовних акцентів, узгоджуються з автором.

В тексти авторів, які не є членами редакції, редактор вносить граматичні і стилістичні зміни, а також має право змінити заголовок. Редагування в даному випадку не торкається змістовного навантаження.

Посилання на зовнішні джерела не повинні перевантажувати текст. У випадку, якщо цього не оминути діє правило: зовнішнє посилання має перекриватись посиланням на сторінки і матеріали власного сайту.

Новини публікуються на сайті після затвердження випусковим редактором. Графік публікації довгих форм затверджує редактор.

Редактор сайту дозволяє виставляти новини наперед, визначаючи час публікації. У роботі з новинами важливим є критерій оперативності, але це не повинно шкодити іншим журналістським стандартам.

Рубрики

Інформація, яка розміщується на веб-сайті, може поділятися на рубрики: політика, економіка, культура, соціальні питання, культура, спорт та інші. Доцільність поділу на рубрики визначає редакція або власник веб-сайту.

Інформаційні повідомлення (матеріали) можуть бути згруповані за тематичними напрямками, які визначаються ІА. Редакція може визначити пріоритетні теми, які важливі для регіону та редакції на даний час.

Реклама, піар

Інформаційні матеріали, які є піаром, рекламою, можуть маркуюватися відповідними позначками: реклама, прес-реліз тощо. Питання розміщення матеріалів рекламного і піарного змісту вирішують спільно менеджер з редактором.

Журналісти Варіантів можуть готувати для клієнтів рекламні і піарні матеріали, які після узгодження з замовником і редактором розміщуються на комерційних засадах.

Джерела

Посилання на джерела є обов’язковим елементом згідно журналістських стандартів та вимог чинного законодавства. При цьому журналісти можуть самостійно опрацювати першоджерело і викласти власне авторське бачення події. Джерела інформації повинні бути надійними і перевіреними. Журналіст несе персональну відповідальність за перевірку надійності джерела інформації.

Етика

ІА Варіанти дотримують вимог журналістської етики і стандартів, в тому числі при висвітленні конфліктних ситуацій подаються точки зору всіх сторін, учасниць конфлікту. В форматі новин допустимо виклад такої інформації не в одній новині, а в декількох повідомленнях. Якщо сторона конфлікту відмовляється давати коментар чи журналісти не можуть з нею зв’язатись, про це зазначається в новині.

У випадку, якщо опублікована ІА Варіанти інформація виявилась не достовірною, публікується спростування.

Стиль і лексика інформаційних матеіралів (повідомлень) повинні відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам. Вживання лайливих і брутальних слів не допускається.

Мова

Інформаційні матеріали викладаються ІА українською мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

ІА Варіанти в редакційній роботі користуються правилами українського правопису, в тому числі використання фемінітивів. За потреби можуть використовуватися окремі іноземні запозичення.

Ілюстрації

Ілюстрації на сайті ІА Варіанти виконують змістовну роль. ІА Варіанти віддають перевагу фото, відео матеріалам власного виробництва. Якщо таких немає, то ІА може використовувати фото і відоматеріалами, які є у відкритому доступі в Інтернеті, але з обов’язковим дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність, про право на приватність та інших вимог щодо використання таких фото- та відеоматеріалів. Посилання на джерело фото і відео є обов’язковим.

Журналісти самостійно підбирають та/або створюють ілюстрації.

При використанні фото- та відеоматеріалів обов’язковим є отримання згоди особи, яка зображена на цих фото-, відеоматеріалах, крім випадків, передбачених законом.

Інтелектуальна власність

Автори інформаційних матеріалів (повідомлень) володіють авторськими правами (особистими немайновими та майновими) відповідно до закону. На твори, створені авторами, поширюється правовий режим службового твору або твору, створеного за замовленням (залежно від підстави виконання автором своєї роботи). Розміщуючи матеріали на веб-сайті, автори погоджуються на умови розповсюдження інформаційних матеріалів, які вказані у цій редакційній політиці. Зокрема, автори не можуть заборонити перепоширення розміщених на веб-сайті інформаційних матеріалів за умови виконання третіми особами умов передруку (перепоширення) – наявності активного посилання на першоджерело та вказівки імені автора і назви ІА ВАРІАНТИ. Автор має право самостійно використовувати розміщені ним інформаційні матеріали на іншому веб-сайті лише за згодою редакції.

Фото- та відео-матеріали, відзняті авторами на замовлення ІА, можуть розміщуватися ІА (без отримання окремої згоди авторів) на веб-сайті, в соціальних мережах на сторінках ІА, в інформаційних месенджерах, на каналі ІА в Youtube.

Автор і ІА мають право захищати авторські права у спосіб та в порядку, що передбачені законом.

Відповідальність

Автори інформаційних матеріалів маю право на власну думку та свободу вираження поглядів (право на власні судження). Автор не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири).

Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. Оцінка діяльності публічних осіб може мати більш високий ступінь критики збоку авторів інформаційних матеріалів. Думка автора може не збігатися з думкою редакції.

Твердження про факти повинні бути перевірені автором інформаційних матеріалів. Автор перед публікацією матеріалів (інформації) повинен переконатися в їх достовірності та самостійно відповідає за їх достовірність, правильність та повноту (в тому числі в судовому порядку). У разі визнання певної інформації такою, що не відповідає дійсності, є недостовірною (в тому числі в судовому порядку), автор матеріалів несе самостійну юридичну відповідальність (відшкодування збитків, моральної шкоди потерпілому тощо), а ІА в разі пред'явлення до неї позову матиме право регресної вимоги до автора таких матеріалів.

Власник веб-сайту не несе відповідальності за зміст матеріалів, які розміщені на веб-сайті. Власник веб-сайту забезпечує застосування процедури «take down notice», усуваючи з сайту інформаційні статті (матеріали), які порушують авторське чи суміжне право третіх осіб, право на приватність, інші права людини, передбачені законом. Порядок застосування цієї процедури визначається законом та редакцією.

У разі виявлення читачами недостовірної, на їх думку, інформації, читачі можуть звернутися до редакції з заявою (вимогою) про виправлення (усунення) такої інформації. Редакція розглядає таке звернення, і у разі його підставності (повного або часткового) редагує (усуває) такі інформаційні повідомлення. Обов'язок редагувати інформаційне повідомлення може бути покладено на автора інформаційних матеріалів.

Редакційна політика створена в рамках проєкту «Організаційна підтримка незалежних місцевих медіа», який реалізується ГО «Атом» у партнерстві з ІА «Варіанти» за фінансової підтримки Чорноморського фонду регіонального співробітництва (BST) у межах програми ЄС «Прямуємо разом». Зміст новини не обов'язково відображає погляди ЄС.

Варіанти - онлайн газета новин Львова. Інший погляд на львівські новини та новини львівщини. Завжди свіжі новини про Львів, про львів'ян і не тільки. Тут новини у Львові оновлюються постійно.

Варіанти © 2012-2024