Новини

Посібник для журналістів
ПАТ «ОКСІ БАНК»

Культура

профтехосвіта на Львівщині

osvita.ua

Прес-реліз,   Вівторок, 28 червня 2022, 09:23

Як акредитувати освітньо-професійну програму закладу фахової передвищої освіти

профтехосвіта на Львівщині

Акредитація освітньо-професійних програм є однією з актуальних новацій у сфері фахової передвищої освіти.

Однією з актуальних новацій у сфері фахової передвищої освіти наразі є акредитація освітньо-професійних програм, що передбачає вироблення абсолютно нових підходів, цілей та візії освітнього процесу.

Потреба у високопрофесійних та конкурентоспроможних фахівцях та спеціалістах різних галузей на сьогодні лише зростає. Якісна фахова передвища освіта – це освіта, яка відповідає вимогам часу, суспільства, ринку праці, європейським та державним стандартам, зорієнтована на потреби учасників освітнього процесу, роботодавців та батьків здобувачів освіти.

Управління Державної служби якості освіти у Львівській області дає роз’яснення щодо процедури акредитації освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти.

Акредитація освітньо-професійних програм – це нова процедура оцінювання якості освітньої діяльності у закладах фахової передвищої освіти, модель якої визначає принципи та механізм процедури забезпечення якості фахової передвищої освіти, передбачає довіру між усіма учасниками акредитаційного процесу, ухвалення прозорих рішень, формування культури якості освіти.

Мета проведення процедури акредитації ОПП:

- визначення відповідності освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою вимогам і критеріям оцінювання якості ОПП та освітньої діяльності за цією програмою;

- надання усім зацікавленим сторонам інформації щодо якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу;

- підтвердження значущості фахової передвищої освіти з питань забезпечення підготовки фахівців для ринку праці.

Акредитація – це не перевірка закладу фахової передвищої освіти, а оцінювання з метою вдосконалення освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, допомога у визначенні їх сильних і слабких сторін.

Нормативно - правове забезпечення акредитації освітньо-професійних програм

Статтею 44 Закону України "Про освіту" визначається, що акредитація освітньої програми – це оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності стандарту освіти, а також спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 липня 2021 року №749 "Про затвердження Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти" здійснення процедури акредитації покладено на Державну службу якості освіти України (далі – Служба)

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2022 року № 338 врегульовує деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах правового режиму воєнного стану.

У 2022 році Уряд тимчасово дозволив Службі ухвалювати рішення щодо умовної акредитації на 1 рік освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, які здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем фаховий молодший бакалавр.

Відповідно до наказу Голови Служби від 04 січня 2022 року № 01-10/1 на виконання акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти в частині її організаційного та методичного супроводження уповноважена Державна освітня установа "Навчально-методичний центр з питань якості освіти", що підпорядкована Службі.

Строки проведення акредитації

Заклад освіти, який бажає акредитувати освітньо-професійну програму, з 01 травня до 01 липня подає до Служби в електронному вигляді за зразком, наведеним у Додатку 2 до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, заяву про наміри акредитувати освітньо-професійну програму.

Заява про наміри – це офіційне звернення закладу освіти, який бажає акредитувати освітньо-професійну програму у наступному навчальному році.

Заява подається без всіх матеріалів акредитаційної справи та є підставою для включення в графік проведення акредитації освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти.

Усі документи щодо проведення акредитації формуються в акредитаційну справу, яка ведеться в електронному вигляді.

Заклади освіти отримали можливість продовжити в установленому порядку переоформлення сертифікатів про акредитацію спеціальностей (освітньо-професійних програм) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти з відтермінуванням оплати послуги до трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Оцінювання освітньо-професійних програм оцінюється за напрямами:

1. Освітньо-професійна програма структура та зміст освітньо-професійної програми, які мають відповідати загальній стратегії закладу фахової передвищої освіти, відповідному професійному стандарту, становити логічну взаємопов’язану систему та оновлюватися відповідно до наукових інновацій у відповідній галузі;

2. Організація приймання на навчання за освітньо-професійною програмою та визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти;

3. Організація освітнього процесу, яка передбачає наявність положення про організацію освітнього процесу, навчальної документації, доступної інформації про оцінювання здобувачів;

4. Контрольні заходи, оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти та академічна доброчесність;

5. Кадрове забезпечення реалізації освітньо-професійної програми;

6. Освітнє середовище, фінансові та матеріально-технічні ресурси, умови для осіб з особливими освітніми потребами;

7. Внутрішнє забезпечення якості освітньо-професійної програми, що передбачає аналіз, моніторинг, реагування на виявлені недоліки тощо.

Важливим етапом у підготовці до акредитації освітньо-професійних програм закладу фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, які здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем фаховий молодший бакалавр, є процес самооцінювання.

Самооцінювання своїх освітньо-професійних програм заклади освіти проводять за зазначеними критеріями.

Інформація, щодо  акредитації освітньо-професійних програм, розміщена на офіційному вебсайті Державної служби якості освіти України.

Служба та її територіальні органи з метою забезпечення якості освіти у закладах фахової передвищої надають методичні рекомендації та проводять  інформаційно-роз'яснювальні заходи, щодо акредитації освітньо-професійних програм і завжди готові до співпраці.

У межах однієї спеціальності може здійснюватися одночасна акредитація двох або більше освітньо-професійних програм.

Протягом двох місяців з дати реєстрації заяви про акредитацію та за результатами проведення акредитаційної експертизи Служба приймає одне з таких рішень:

-        про акредитацію освітньо-професійної програми;

-        про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійної програми;

-        про відмову в акредитації освітньо-професійної програми.

          Перевагою нової процедури акредитації є можливість для зацікавлених осіб ознайомитися з її результатами у відкритих джерелах.

Детальна інформація щодо процедури акредитації ОПП у закладах фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, що здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем фаховий молодший бакалавр, розміщена на офіційному сайті  Державної служби якості освіти України.

Приєднуйтесь до нашого нового каналу в Telegram

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.