Зміст статті

12 червня 2019

Світлана Мартьянова: Мені запала в серце молитва царя Соломона в якій він просив у Бога мудрості

Розмова з головою Франківського районного суду Світланою Мартьяновою.

Суддя Радянського районного народного суду м. Львова на підставі Рішення Львівської Обласної Ради Народних Депутатів від 15 березня 1989 року. Суддя Франківського районного суду міста Львова на підставі постанови ВРУ "Про обрання суддів" від 18 березня 1999 року. 25 вересня 1991 року склала присягу судді. З 2001 року є головою Франківського районного суду м. Львова.

Коли ви вирішили стати суддею? Які фактори супроводжували Вас у цьому виборі?

Колись прочитала про царя Соломона і мені запала в серце його молитва в якій він просив у Бога мудрості. І свою мудрість Соломон показав саме на суді. З цього часу в мене з'явилося бажання стати суддею та приймати законні рішення.

Якби Ви не реалізували себе у судовій сфері, то чим би хотіли займатися?

Я – кандидатка юридичних наук Львівського державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України. У 2011 році відбувся захист моєї дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему "Правовий статус суддів війська Запорозького козацько-гетьманської доби". Якщо б я не була суддею, думаю, що б займалась б науковою та викладацькою роботою в галузі права.

Як минає Ваш робочий день?

Окрім того, що я є суддею та головою Франківського районного суду міста Львова, у мене є чоловік та четверо дітей. Тому мій день розпочинається дуже рано, о 5 годині ранку. Я сама готую сніданок своїм близьким. Після чого я читаю юридичну літературу, оновлене законодавство та займаюсь підвищенням своєї професійної кваліфікації. Враховуючи великий обсяг роботи, велику кількість справ, що перебувають в провадженні, зокрема, й обов'язки голови суду, то на роботі я з 08:30 і приблизно до 21:00, а той довше (у випадку розгляду термінових клопотання, як слідчого судді та виконання поточної роботи голови суду та судді пов'язаної із здійсненням правосуддя). Повертаючись додому, я знову ж таки продовжую працювати над підвищенням своєї кваліфікації, вивчаючи судову практику та законодавство.

Що означає бути не просто суддею, а головою суду?

Бути головою суду означає:

1) представляти суд, як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначати адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролювати ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видавати на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

5) повідомляти Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про наявність вакантних посад суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечувати виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) організувати ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяти виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) вносити на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

10) здійснювати інші повноваження, визначені законом.

Яка справа була для Вас найбільш складною?

Цивільна справа за позовом Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Ніни Карпачової в інтересах потерпілих Мозоли І.С. (інвалідність 2 групи) і Мозоли І. М. до Управління Служби безпеки України у Львівській області та прокуратури Львівської області про відшкодування моральної шкоди, заподіяної злочином групою службових осіб (справа №2-2031/02). Рішенням від 28 травня 2002 року позов задоволено повністю. Задовольняючи позов в повному обсязі, суд вважав за необхідне покласти відповідальність за заподіяну немайнову шкоду на УСБУ у Львівській області та прокуратуру Львівської області визначивши розмір заподіяної моральної шкоди. Це рішення залишила в силі й апеляційна інстанція.

Кримінальна справа про обвинувачення Долгополова Д. С. за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, Грунтковської О. М. за ч. 5 ст. 191 КК України (справа №465/5905/14-к). 3-14 липня 2017 року винесено постанову про повернення кримінальної справи прокурору Львівської області для проведення додаткового розслідування. 31 жовтня 2017 року Ухвалою Апеляційного суду Львівської області постанову суду залишено без змін (провадження № 11/783/39/17). Суд першої інстанції обґрунтовано повернув справу на додаткове розслідування в зв'язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, спрямованих на всебічне, повне й об'єктивне дослідження всіх обставини справи.

Як дослідник правових основ судової влади, чи можете Ви визначити успіхи та прорахунки реформи судової влади в Україні?

Реформування системи правосуддя через конституційні зміни, з одного боку, стало спробою привести судову систему у відповідність з європейськими стандартами, а з іншого – заклало основу для оновлення суддівського корпусу. Закон підвищив кваліфікаційні вимоги до суддів (мінімальний вік для заняття суддівської посади підняли з 25 до 30 років, а необхідний досвід роботи у сфері права – з 3 до 5 років), запровадив безстрокове призначення суддів. Раніше суддів призначав спочатку президент на 5 років, а далі – Верховна Рада України обирала безстроково, тобто кар'єра судді залежала від рішень політичних органів. Також президента і парламент повністю усунули від вирішення питань про звільнення суддів, оскільки цим опікується Вища рада правосуддя.

Окрім того, конституційний закон створив непогані можливості для очищення і оновлення суддівського корпусу. Усіх судді мають пройти кваліфікаційне оцінювання, а його негативні результати можуть бути підставою для звільнення. Також суддю можна звільнити з посади, якщо він не довів легітимність походження свого майна. Ще одне положення відкрило шлях до формування нових судів на основі конкурсу – у випадку реорганізації чи ліквідації суду суддя або може піти у відставку, або ж податися на конкурс до нового суду. Обрання суддів Верховного Суду стало один з найбільших плюсів, адже відкривається вікно для науковців з правової сфери, адвокатів тощо. Можна зробити висновок, що на сьогодні визначена законодавцем "оновлена" судова система перебуває у процесі становлення. Судова реформа не завершиться, а якісне правосуддя не здійснюватиметься без створення якісної процесуально-правової бази.

Яким є ефект дії норми закону про позбавлення суддів так званого повного імунітету?

Якщо раніше на затримання судді чи взяття його під варту потрібна була згода Верховної Ради України (яка часто не була спроможною оперативно і адекватно відреагувати на такі ситуації, що давало можливість суддям утікати), то тепер таку згоду дає Вища рада правосуддя. На тимчасове (до 72 годин) затримання судді під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину або безпосередньо після цього згоди ВРП взагалі немає потреби.

Якими є перспективи е-судочинства в Україні?

Безперечно, що запровадження таких новацій сприятиме економії часу та фінансових ресурсів учасників процесу, а також спростить доступ до правосуддя. Водночас нововведення можуть призвести до негативних наслідків, наприклад, ненадходження процесуальних документів на електронні адреси, неналежне повідомлення учасників судового процесу про дату та час розгляду справи, неможливість оперативного переведення документів з паперової в електронну форму тощо.

Як вплинула Адвокатська монополія на якість судових процесів?

Окремою новелою судової реформи є поступове запровадження адвокатської монополії на представництво інтересів у судах. Так, вже з 1 січня 2017 року виключно адвокатами та прокурорами здійснюється представництво інших осіб у Верховному Суді й касаційних судах, а з 1 січня 2018 та з 1 січня 2019 представництво лише такими особами здійснюватиметься в судах апеляційної та першої інстанцій, відповідно. Незважаючи на те, що закріплення права на здійснення представництва в суді виключно за адвокатами підвищує їхній статус, у порівнянні з іншими юристами, сприяє добросовісному наданню відповідних юридичних послуг, з огляду на можливість притягнення адвоката до відповідальності, зменшує подачу необґрунтованих позовів та інших процесуальних документів, запровадження адвокатської монополії призводить до низки негативних наслідків.

По-перше, встановлення зазначених процесуальних привілеїв для адвокатів позбавляє громадян права на вільне обрання захисника своїх прав у процесі розгляду справ у порядку адміністративного, господарського й цивільного судочинства та фактично нав'язує їм адвокатські послуги. По-друге, незважаючи на поступове запровадження адвокатської монополії, в невеликих населених пунктах все-таки відчуватиметься істотна нестача адвокатів.

По-третє, такі нововведення позначаться на цінах на адвокатські послуги, які значно піднімуться через збільшення попиту на адвокатів. По-четверте, законодавство України передбачає досить обмежений перелік осіб та категорій справ для надання безкоштовної юридичної допомоги, що може позбавити значну частину населення будь-якої правової допомоги, враховуючи низький рівня життя в Україні. По-п'яте, поступове введення адвокатської монополії на представництво інтересів клієнтів у патентних спорах позбавлятиме можливості надавати кваліфіковану допомогу патентними повіреними, які є не менш кваліфікованими та професійними у вирішенні патентних спорів, у порівнянні з адвокатами.

Яку пораду Ви б дали випускникам юридичних факультетів, які мають велике бажання працювати у сфері судочинства?

Бути наполегливим. Постійно удосконалювати свої здібності в галузі права. На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Кандидатам у судді спершу потрібно пройти декілька стадій:

– дочекатися рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про оголошення добору кандидатів на посаду судді з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад суддів;

– прочитати на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді;

– протягом 30 днів зібрати пакет потрібних документів та  подати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідну заяву та документи, що визначені статтею 71 Закону України "Про судоустрій і статус суддів";

– наступна стадія: Вища кваліфікаційна комісія суддів України перевіряє осіб, які звернулися із заявою для участі в доборі, на відповідність установленим Законом України "Про судоустрій і статус суддів" вимогам до кандидата на посаду судді на основі поданих документів;

– перша перемога, якщо вас допустила Вища кваліфікаційна комісія суддів України до участі у доборі та складенні відбіркового іспиту;

– далі ви штудіюєте законодавство і складаєте відбірковий іспит, а потім чекаєте встановлення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України результатів відбіркового іспиту та їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

– якщо Ви успішно склали відбірковий іспит, щодо Вас розпочинається спеціальна перевірка в порядку, визначеному законодавством про запобігання корупції, з урахуванням особливостей, визначених статтею 74 Закону України "Про судоустрій і статус суддів";

– наступним кроком до омріяної мети для кандидатів, які успішно пройшли два попередні етапи є проходження спеціальної підготовки та отримання відповідного свідоцтва;

– далі найскладніше: кандидати, які пройшли спеціальну підготовку, складають кваліфікаційний іспит та чекають встановлення його результатів;

– потім приємний етап: зарахування Вищою кваліфікаційною комісією суддів України кандидатів на посаду судді за результатами кваліфікаційного іспиту до резерву на заміщення вакантних посад судді, визначення їх рейтингу, оприлюднення списку кандидатів на посаду судді, включених до резерву та рейтингового списку, на офіційному веб-сайті ВККС України;

– далі, впевнено крокуючи до своєї мети, вам доведеться дочекатися, коли Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосить конкурс на заміщення вакантних посад суддів відповідно до кількості таких посад у місцевих судах;

– тепер вам треба трішки фортуни, аби стати переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади судді на основі рейтингу кандидатів, які взяли участь у такому конкурсі, далі очікуєте на  внесення рекомендації Вищій раді правосуддя щодо призначення Вас як кандидата на посаду судді;

– одним з бентежних етапів є розгляд Вищою радою правосуддя рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та ухвалення рішення щодо Вас як кандидата на посаду судді, що проводиться у режимі онлайн трансляції по всій Україні;

– і нарешті найбажаніший момент – видання указу Президента України про призначення вас на посаду судді – у разі внесення Вищою радою правосуддя подання про призначення судді на посаду.

Усього декілька етапів і ви зможете одягнути мантію і ухвалювати рішення іменем України. Невеличким бонусом є добір кандидатів на посаду судді, які мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше три роки, адже такий добір проводиться з особливостями, визначеними рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, і строк спеціальної підготовки скорочений. Крім того, на мою думку, суддя має володіти наступними рисами вмінням керувати своїми почуттями, витримкою, вміння спілкування з людьми, самоконтролем, новаторство, комунікабельність, що полегшить роботи судді.

Якою є зараз роль судової влади у виборчих процесах в України з огляду на наступні парламентські та місцеві вибори?

Судова влада приймає безпосередню роль у виборчих процесах в України з огляду на наступні парламентські та місцеві вибори. Зокрема, суд забезпечує права громадян на їх захист у період підготовки до виборів та в процесі їх проведення. Визначається графік роботи судів під час виборчого процесу. Суд розглядає наступні скарги пов'язані з виборчим процесом:

– на рішення, дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій, дільничних комісій з референдуму, членів цих комісій,

– адміністративні справи щодо уточнення списку виборців,

– позовні заяви щодо дій чи бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори та референдум.

Як Вам вдалося забезпечити повноцінну діяльність Франківського районного суду після пожежі 19 лютого 2014 року?

Внаслідок нічних подій 19 лютого 2014 року у місті Львові, коли відбулася так звана "Ніч гніву", приміщення Франківського районного суду м. Львова (за адресою м. Львів, вул.Генерала Чупринки, 69) постраждало через пожежу і погроми приміщення Франківського РВ ГУМВСУ у Львівській області за адресою м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 65. Суд тимчасово припинив роботу, оскільки знищили службові приміщення, електромережу та пошкодили сервер, тощо. Відтак користуватися приміщенням для здійснення правосуддя було неможливо. Завдяки злагодженій роботі голови суду та колективу Франківського районного суду м. Львова вдалось зберегти та перевезти усі справи, що перебувають у провадженні суду у інше приміщення, за адресою: м. Львів, вул. Героїв Крут 1-в. Bідновлення роботи Франківського районного суду м. Львова 19 грудня 2016 року за адресою м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 69 – це насамперед заслуга професійної, злагодженої роботи колективу, оскільки один в полі не воїн.


автор: Іван Дагаєв